Zinvol Zinvol
Zinvol

Terwijl we bezig zijn de nacht te vergeten
zeg ik je bent er nog, het wordt vandaag
 
over onze hoofden strekt de dag
zich uit in onmetelijke verbazing
 
begroet ons als een open vraag
aan handen, mond en voeten
 
ik ruik de nog vochtige aarde
hoor het gekreun van de watermolen
 
zie het serene groen in de polder
voel een eerste vleug ochtendwind
 
we proeven de wilde bramen die
in overvloed langs de landweg staan
 
zwijgende antwoorden om deze dag
voluit mee tegemoet te gaan
 
                                               Kees Hermis

 
 
 
Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2019 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    1400 €
Bijdragen gemeenteleden   84100 €
Totaal baten   85500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(predikant/kw en gastpredikanten)
   53010 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      4365 €
Bijdragen aan landelijke organen      6960 €
Lasten kerkelijke gebouwen    20735 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3000 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    11000 €
Totaal lasten   99070
 
Resultaat (baten - lasten)   - 13570