De Lichtdrager De Lichtdrager
De lichtdrager
 
Wie draait  ooit de stilte open
het grote zwijgen uit het slot
 
wie ontraadselt, maakt verstaanbaar
de stemloze stem van God
 
wie ontsluiert het mysterie
van dit ongerijmd bestaan
 
wie smeedt zwijgen om in spreken
mensentaal die wordt verstaan
 
 
Toen was daar die ene Mens
kruisdrager, wegwijzer, anker
die met zijn dood de nacht verdreef
het duister openscheurde
 
een oerkracht, geboortekreet die
het voorhangsel in de tempel
van boven naar beneden
in stukken spleet
 
en het werd dag in dodenland
de leugen en de vloek waren
door levenwekkend licht verbrand
 
bevrijd van scheurpijn en verleden
verrees hij als een vogel
sneeuwwit herboren uit zijn as
 
begonnen was een nieuwe tijd
die zich uitstrekt tot op vandaag
mensen toekomst geeft en draagt
 
                                                Kees Hermis
 
 
 
Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2019 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    1400 €
Bijdragen gemeenteleden   84100 €
Totaal baten   85500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(predikant/kw en gastpredikanten)
   53010 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      4365 €
Bijdragen aan landelijke organen      6960 €
Lasten kerkelijke gebouwen    20735 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3000 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    11000 €
Totaal lasten   99070
 
Resultaat (baten - lasten)   - 13570