Kerstpakketten Kerstpakketten

Kerstpakkettenactie. 

In Son en Breugel gaat de kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken weer van start! Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen? 

Er zijn in onze gemeente nog steeds mensen, die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Voor deze mensen is de actie bedoeld. Wilt u ook uw steentje bijdragen en iemand anders een plezier doen? 
 
Hoe werkt het? U kunt uw kerstpakket of een deel daarvan afgeven bij het Parochiecentrum van de St. Petrus’ Banden kerk.  Ook losse producten zijn welkom. Denk bijv. aan koffie, thee, vruchten op sap, bonbons, blikken soep, lekkers voor kinderen. Of zomaar iets extra’s. Wat zou u zelf graag in een kerstpakket vinden? Let u wel aan de uiterste houdbaarheidsdatum! Producten die over deze datum zijn worden niet in de pakketten geplaatst. 
De vrijwilligers van de gezamenlijke kerken in Son en Breugel zorgen er voor dat uw gift terecht komt bij diegenen die dat goed kunnen gebruiken.  

De pakketten worden met veel zorg samengesteld en er wordt gelet op de samenstelling van het betreffende gezin.  Uw financiële gift wordt zeker ook gewaardeerd, zodat er iets extra’s kan worden gekocht als aanvulling op de ingeleverde artikelen. 
 
Waar kunt u terecht? Tot en met 22 december kunt u uw pakketten of financiële gift tijdens de openingstijden afgeven bij het parochiecentrum St. Petrus’ Banden, Kerkplein 7 in Son. 
 
Openingstijden: elke werkdag van 9.30 – 12.00 uur. Extra opening op zaterdag 22 december van 9.30-12.00 uur. 
 
Hartelijk dank! De gezamenlijke kerken van Son en Breugel. 
 

 
Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website

 
Vacature kerkelijk werker Vacature kerkelijk werker

Vacature kerkelijk werker

De sollicitatieprocedure voor een kerkelijk werker is gestart.
Deze vacature is gemeld bij de PKN en de volledige tekst is te vinden via de link kerkelijk-werker-son-en-breugel.
Daarnaast is het voor gemeenteleden mogelijk om namen van eventuele kandidaten voor te dragen. U kunt dit tot 30 november doen doormiddel van een email naar:

 
Lichtmacht Lichtmacht

Lichtmacht

 
De nacht ontgrendeld, het licht
kruipt argeloos aan de dag
vertrouwt de plek waar het
terecht gaat komen
 
integer licht dat geen aarzelingen
kent en onweerstaanbaar opkomt
als een legermacht
niets, niemand houdt het tegen
 
vanuit een bron die niet verstomt
blijft het tijdloos aan het woord
goddelijk licht dat sterker dan dood
nacht onderwerpt en het zwijgen oplegt
 
                                    Kees Hermis

 
Wat heeft de Ethiopische avond ons gebracht? Wat heeft de Ethiopische avond ons gebracht?

Wat heeft de Ethiopische maaltijd ons gebracht?

 
De half ronde zaal was sfeervol aangekleed tot een heus Ethiopisch restaurant.
Het was een heel geanimeerde avond met onze eigen gemeenteleden maar ook met veel mensen van buiten. Doordat er verzocht was wat meer te mengen, was er gelegenheid met leden uit buurgemeenten kennis te maken.
Heerlijk op Ethiopische wijze met de  handen gegeten, per 4 personen van een gezamenlijke schaal. Zo werd het echt samen eten.
Tussen de soep en de pannenkoeken hebben we gekeken naar een informatie filmpje over de droogte in Ethiopië.
En dan natuurlijk de opbrengst, we gaan €500 overmaken voor hulp aan Ethiopië.
We sloten af met een zegenbede van onrust die we hier op veler verzoek toevoegen.
 
Zegen van onrust.
 
Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve
waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten.
 
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en de uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid
vrijheid en vrede.
 
Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
 
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.
 
 
Franciscaner zegenbede.
 
 
 

 
Toelichting bij de lezingen zoals gegeven op de startzondag Toelichting bij de lezingen zoals gegeven op de startzondag

Toelichting bij de lezingen zoals gegeven op de startzondag

Op de startzondag hebben we uit het oude testament Zacharia 8: 4-8 en 20-23 en uit het nieuwe testament Marcus 8: 22-26 gelezen. Daarna is een toelichting op deze lezingen gegeven die helaas niet voor iedereen goed verstaanbaar is geweest. Daarom hebben we de hele toelichting op de website geplaatst.

lees meer »
 
Bericht van de Kerkenraad, juni 2018 Bericht van de Kerkenraad, juni 2018

Bericht van de Kerkenraad,  juni 2018

 
Na overleg met de kerkenraad is ds. Bas Stigter per dinsdag 19 juni  met ziekteverlof.  Uit respect voor zijn privacy worden geen nadere mededelingen gedaan.
 
Een vervroegd emeritaat voor hem dat op korte termijn dit jaar in zou moeten gaan is niet realistisch gebleken. De kerkenraad werkt met ds. Stigter aan een haalbare en voor hem en ons passende oplossing.
 
We verwachten dat ds. Stigter in verband met zijn ziekteverlof en het beoogde emeritaat, zijn werkzaamheden in onze gemeente niet meer zal oppakken.
 
Als kerkenraad en ambtsgroepen hadden we ons al voorbereid op een situatie met emeritaat en kunnen we verder gaan op de weg die we hadden ingezet: de preekbeurten voor het nieuwe seizoen zijn grotendeels ingevuld, de eerste stappen naar het aanstellen van een kerkelijk werker zijn gezet. Wij komen hierop later deze zomer nog bij u terug.
Er is echter ook sprake van een probleem dat niet voorzien was. Namelijk dat we de inzet van  ds. Stigter zullen missen bij situaties met ernstige pastorale problemen, die de kwaliteiten van pastorale medewerkers te boven gaan. We beraden ons hierover en zullen in voorkomende situaties met oplossingen komen.
Omdat er ook financiële consequenties zijn zullen reserves aangesproken worden om de personele problematiek op te lossen.
 
Voor het afscheid van ds.Stigter zijn we met hem op zoek naar een geschikte datum en vorm.
 
Op dit moment is dit de informatie die kan worden gegeven. De kerkenraad zal de maatregelen nemen die nodig zijn en we zeggen toe u op de hoogte houden via de Nieuwsbrief en Woord en Daad.
Leden van de kerkenraad kunnen, voor zover mogelijk binnen hun ambtsvertrouwelijkheid, uw vragen die met de ontstane situatie te maken hebben beantwoorden.
 
Voorlopig is er zoals u zult begrijpen geen “spreekuur predikant” mogelijk.
Bij vraag naar dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met mevrouw Nel van der Schouw, tel: 0413-477914.
 
Namens de kerkenraad  willen wij ds. Stigter en zijn gezin sterkte toe wensen en we bidden dat hij en deze gemeente de kracht mogen opbrengen en de energie vinden om deze uitdagingen goed door te komen.
 

 

 
De Syrische crises: opvang vluchtelingen in eigen regio? De Syrische crises: opvang vluchtelingen in eigen regio?

De Syrische crises: opvang vluchtelingen in eigen regio?


Onder invloed van andere opkomende protesten in de Arabische wereld, de Arabische Lente genoemd, braken op 15 maart 2011 in Syrië ook protesten uit tegen het bewind van president Al-Assad. De demonstranten vroegen in eerste instantie om politieke hervormingen, een einde aan de overheersing van de Ba’ath partij, meer burgerrechten en een einde aan de noodtoestand die sinds 1963 bestaat in Syrië. De demonstraties in Syrië liepen uit op een bloederige burgeroorlog waarin het regiem, geholpen door talloze facties van vaak buitenlandse oorsprong het opneemt tegen talloze andere strijdgroepen die ook in het zadel worden gehouden door buitenlandse mogendheden. Naast deze groepen zijn er ook vele landen die een van de partijen steunen. Syrië wordt o.a. militair gesteund door Rusland, Irak en Iran, terwijl de oppositionele groepen worden gesteund door Israël, Saoedi-Arabië, Turkije, Qatar, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Nederland heeft inmiddels tot 2015 duizenden sorties gevlogen boven Syrië, waarvan minstens 1500 met wapens. Voor de Syrische vluchtelingen in Libanon is het van belang te weten dat ook een groepering als Hezbollah een van de strijdende partijen is in Syrië voor het regiem.

lees meer »