Op doorreis Op doorreis
Op doorreis
 
Ik ben, jij bent, wij zijn
zo vervoegen we ons bestaan
leven de dagen, de nachten
 
zoekend betekenis, zin
in wat we doen, verwachten
vervolgen wat eindigt met een begin
 
ongeacht waarheen of waarvandaan
een ware werkelijkheid of schijn
drijven we op de tijdstroom mee
 
een aardse reis die eindig is
geen mens heeft er ooit om gevraagd
maar niettegenstaande uitgedaagd
 
schrijven we geschiedenis
zoals een rivier op weg is naar zee

 
                                               Kees Hermis

 
 
 
Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website
 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2019 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    1400 €
Bijdragen gemeenteleden   84100 €
Totaal baten   85500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(predikant/kw en gastpredikanten)
   53010 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      4365 €
Bijdragen aan landelijke organen      6960 €
Lasten kerkelijke gebouwen    20735 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3000 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    11000 €
Totaal lasten   99070
 
Resultaat (baten - lasten)   - 13570