Paasmarkt 2019

Paasmarkt 2019
 
De Lichtdrager De Lichtdrager

De lichtdrager
 
Wie draait  ooit de stilte open
het grote zwijgen uit het slot
 
wie ontraadselt, maakt verstaanbaar
de stemloze stem van God
 
wie ontsluiert het mysterie
van dit ongerijmd bestaan
 
wie smeedt zwijgen om in spreken
mensentaal die wordt verstaan
 
 
Toen was daar die ene Mens
kruisdrager, wegwijzer, anker
die met zijn dood de nacht verdreef
het duister openscheurde
 
een oerkracht, geboortekreet die
het voorhangsel in de tempel
van boven naar beneden
in stukken spleet
 
en het werd dag in dodenland
de leugen en de vloek waren
door levenwekkend licht verbrand
 
bevrijd van scheurpijn en verleden
verrees hij als een vogel
sneeuwwit herboren uit zijn as
 
begonnen was een nieuwe tijd
die zich uitstrekt tot op vandaag
mensen toekomst geeft en draagt
 
                                                Kees Hermis
 
 

 
Nieuws en reflectie Nieuws en reflectie

Nieuws en reflectie.

Op deze pagina verschijnen gegevens over komende gebeurtenissen in onze gemeente of in de landelijke kerk en blogs die ons tijdens en na die gebeurtenissen bereiken.
Daarnaast is er plaats voor reflecties op wat ons (de redactie zowel als de lezers) bezig houdt.
Nieuws wordt ook opgestuurd via de post in Woord en Daad en via de e-mail in de Nieuwsbrief 
Redactie Website

 
40 dagentijd 40 dagentijd

Activiteiten 40 dagentijd,
het thema is: Een nieuw begin.

 
Kerk in Actie heeft gekozen voor het thema : “Een nieuw begin” en wil het vasten onder de aandacht brengen.
 

Vast mee in de Veertigdagentijd.

We nodigen u uit om in de Veertigdagentijd mee te vasten voor een nieuw begin. Bijvoorbeeld door te vasten van snoep, social media of vlees.
Via een actiekaart bieden we u nieuwe vormen om invulling te geven aan de vastentijd, kunt u bijhouden hoeveel tijd/geld u bespaart en waarmee u anderen een nieuw begin kunt geven. Deze kaarten liggen vanaf 10 maart achterin de kerk voor u klaar
Iets lekkers bij de koffie op zondag
Startend op Aswoensdag bestaat de Veertigdagentijd eigenlijk uit 46 dagen. Maar omdat de zondagen niet meetellen komen we uit op 40 dagen “veertigdagentijd”.
De zondag is namelijk een feestdag en dan wordt er niet gevast. Bij feest hoort iets lekkers. Daarom biedt de ZWO u voor iedere zondag in de 40dagentijd iets lekkers aan bij de koffie om te vieren dat het zondag is en dat we nieuw begin mogen maken.

Veertigdagentijdkalender

Achter in de kerk ligt ook een voorbeeld van de veertigdagentijd kalender, deze kunt u bij Kerk in Actie bestellen. De veertigdagentijdkalender is dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Een dagelijkse Bijbeltekst en quote, recept, verhaal of gedicht brengen u steeds een stapje dichter bij Pasen, feest van een nieuw begin.

Sobermaaltijden

Op 20 maart en 3 april is er een sobermaaltijd in de kerk in Son. Een sobere maaltijd, bestaande uit stevige soep met brood past heel goed in deze tijd van bezinning. Door te luisteren naar teksten en met elkaar in gesprek te gaan, staan we even stil bij de betekenis van een nieuw begin voor onszelf en voor een ander.
De maaltijd begint om 18.00 uur. Opgeven via de inschrijflijst in de kerk of bij Cora Rothuizen of 06-18894783

Paasgroetenactie

Zondag 17 maart kunt u na de dienst mee doen aan de Paasgroetenactie, ook dit jaar organiseert Kerk in Actie in Actie landelijke paasgroetenactie. Stuur ook een paasgroet naar gevangenen.
In de gevangenis gemaakt
Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de 40-dagentijdcampagne ‘Een nieuw begin’. Ze praten erover en bedenken met elkaar een manier om dat thema te verbeelden.
Zo’n Paasgroet doet goed. De ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt. En dat er mensen zijn, die zich inleven in hun situatie. ¨Post ontvangen is een lichtpuntje¨, aldus een ex-gedetineerde die jaren in het buitenland in de gevangenis zat. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Stiltewandeling

Op 10 april 17.00 uur vertrekken we vanuit de Kerk aan de Zandstraat voor een mooie wandeling in stilte met onderweg wat bezinningsmomenten. Na afloop van de wandeling is er soep en brood in de kerk.
 
 

 
Kerkbalans 2019 Kerkbalans 2019

Actie Kerkbalans 2019

Als extra informatie bij de Actie Kerkbalans van 2019 onderstaand een verkorte versie van de begroting 2019.
Het verwachte negatieve resultaat vangen we op met onze reserves.

 

BATEN
 
Opbrengsten uit bezittingen    1400 €
Bijdragen gemeenteleden   84100 €
Totaal baten   85500

LASTEN
 
Bestedingen Pastoraat
(predikant/kw en gastpredikanten)
   53010 €
Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk      4365 €
Bijdragen aan landelijke organen      6960 €
Lasten kerkelijke gebouwen    20735 €
Vergoedingen(organisten, cantor, e.d.)      3000 €
Lasten beheer en administratie, bankkosten    11000 €
Totaal lasten   99070
 
Resultaat (baten - lasten)   - 13570

 
Troost Troost

 Troost

 
Zeg maar niets
ik vrees hetzelfde als jij
 
kom naast me zitten
dichterbij
 
huil maar en
zeg maar niets
 
wat je is aangezegd
verlamt, verdooft
 
roept om verzet
raakt ongeloof
 
dus zeg maar niets
ik ken die pijn
 
de absurditeit van
het bericht
 
dat je er straks
niet meer zult zijn
 
hoe het nu verder moet
het is geen vraag
 
er is slechts wij
heden vandaag
 
mijn arm dit ogenblik
hier om je heen
 
een schildwacht, metgezel
die voor je stáát
 
en je laat weten
je bent niet alleen                                  
                                                             
zeg dus maar niets
genoeg is dit moment
                                                             
van samen zwijgen, samen leven
dat je er nog bent
 
                                Kees Hermis
 

 
Bericht van de Kerkenraad, juni 2018 Bericht van de Kerkenraad, juni 2018

Bericht van de Kerkenraad,  januari 2019

 

 

 In verband met ons vacant zijn is er zoals u zult begrijpen geen “spreekuur predikant”.
Bij vraag naar dringende pastorale zorg kunt u contact opnemen met mevrouw Nel van der Schouw, tel: 0413-477914.