Gespreksgroepen Gespreksgroepen

Gesprekgroepen

Onze gemeente heeft een aantal gespreksgroepen. In het activiteitenprogramma maar ook hieronder staan ze opgesomd:
- de pasewalkgroep
- de maandagochtendgroepen
- de bijbelmiddagen voor ouderen en
- de doopcatechesatie
 

 
Oecumenische Pasewalkgroep Oecumenische Pasewalkgroep

Oecumenische Pasewalkgroep

In 1988 is in Sint-Oedenrode de oecumenische Pasewalkgroep ontstaan. De eerste contacten met de kerken in Pasewalk (N.O. Duitsland) waren een jaar eerder al gelegd door Rooise leden van het IKV.
Na het beëindigen van de actieve ontmoetingen is de groep verder gegaan als gespreksgroep, die elke 6 tot 8 weken bij elkaar komt rond een thema.
Het onderwerp wordt in onderling overleg vastgesteld en voorbereid door enkele groepsleden.
De gesprekken vinden plaats bij een van de deelnemers thuis.
De data worden in de loop van het seizoen vastgesteld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr R, de Vries-Bussing, tel. 0413-473844

 
Bijbelmiddagen voor oudere gemeenteleden Bijbelmiddagen voor oudere gemeenteleden

Bijbelmiddagen

voor oudere gemeenteleden

Zes keer per jaar wordt er in de kerk aan de Zandstraat een Bijbelmiddag gehouden voor oudere, niet meer baanactieve gemeenteleden.
Op deze middagen worden onder leiding van Ds. Stigter met elkaar gedeeltes uit de Bijbel besproken en wordt meegeleefd met het wel en wee van de geloofsgemeenschap en met elkaar.
 
De middagen staan ook open voor wie geen lid of vriend van de gemeente is.
 
De bijeenkomsten maandelijks vanaf 11 okt 2016.  Het seizoen wordt traditioneel afgesloten met een asperge maaltijd op 9 mei 2017.
Voor overige data: zie pagina "agenda"
  
Inlichtingen:                mw. A. Kauffmann , tel. 0499471879
 

 
Maandagochtendgroepen Maandagochtendgroepen

Maandagochtendgroepen

De maandagochtendgroepen zijn gespreksgroepen die in onze gemeente al meer dan 30 jaar bijeenkomen.
In het seizoen 2018-2019 hebben we als thema: de profeten. Wat of wie is een profeet, daar starten we mee. Daarna bespreken we een aantal profeten. Ds. Baerends zal weer instructie geven aan twee, steeds wisselende vertegenwoordigers van elke groep.

 
Inlichtingen:     
mw. J. Venekamp    tel.:  0499-463602
mw. S. Veenhuysen tel.: 0499-473979