Zondag 7 feb 2021  om 10.00 uur
Voorganger: Mw. Ds. Corine Beeuwkes
Dienst in Son, internet dienst
Ouderling: Mw Toos Siertsema
Organist: Dhr George Punt


In verband met de huidige corona-maatregelen heeft de kerkenraad besloten om deze zondag alleen een uitzending via internet te verzorgen. U kunt zich dus niet voor het bijwonen van deze dienst aanmelden.

Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

Deze dienst is onderdeel van de zogenaamde Carouseldiensten waarbij voorgangers uit de regio samen een serie diensten voorbereiden.

Orde van dienst voor 7 februari

De collecte van zondag 7 februari
De collecte is voor de kwetsbare bevolking van Bangladesh. Bijna ieder van ons draagt(zonder het te weten) wel eens een kledingstuk dat is gemaakt in Bangladesh. De werkomstandigheden daar zijn een grote zorg. Maar minder bekend is dat dit lage land met een grote delta nu al de klimaatverandering aan den lijve ervaart. Kerk-in-Actie ondersteunt initiatieven die mensen helpen om hun werk anders te organiseren en klimaatbestendig te maken en zo nog meer armoede te voorkomen.
 

Kerk in Actie: NL89  ABNA 04557 457 457 o.v.v. N 00600 (Bangladesh)

U kunt er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.
 
Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug