zo 13 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Mw P. Zweers
Dienst in Son, Startzondag, 1e ronde
Organist: dhr D. Strasser

In Woord en Daad vindt u een uitnodiging voor het bijwonen van deze startzondag. Het is de bedoeling dat we tot een moment van bezinning kunnen komen, dat we elkaar kunnen ontmoeten en informatie uit kunnen wisselen. Omdat we maar met een beperkt aantal mensen tegelijk in onze kerk aanwezig kunnen zijn maar we toch zo veel mogelijk mensen de gelegenheid willen geven hier aan deel te nemen is een programma samengesteld dat we twee keer uit zullen voeren: één keer om 10:00 uur en om 15:00 uur.

Aanmelden is verplicht en de groepen zijn inmiddels samengesteld. Kijk in Woord en Daad of onze digitale nieuwsbrief voor meer informatie.

De collecte van zondag 13 september

De collecte is deze keer bestemd voor onze eigen ZWO groep. Deze werkgroep heeft als doel om binnen de plaatselijke kerkgemeenschap aandacht te vragen voor de problematiek in de wereld om ons heen. We hopen dat er weer snel activiteiten met gemeenteleden mogelijk zijn.

Rekening Diaconie PG St. Oedenrode Son en Breugel, NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. ZWO

Zoals al eerder is vermeld kunt u er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….
 

terug