zo 6 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Mw J. Nieuwenhuizen
Dienst in Son
Organist: Dhr G. Punt


Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

De collecte van zondag 6 september
De collecte is bestemd voor de stichting  Prithipura Infant Home in Son. Ooit begonnen als kindertehuis wordt er nu gezorgd voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapte kinderen en volwassenen in Sri Lanka. Het bestuur en de 35 medewerkers van het tehuis worden financiëel ondersteund door de stichting in Son.
Rekening Prithipura Infant Home: NL16 INGB 0003 5307 26

U kunt u er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld. Zie ook het bericht van de diaconie verderop in deze nieuwsbrief.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….


 

terug