zo 17 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Mw P. Zweers
Dienst, alleen via internet te beluisteren
Organist: Bert Jan van Haarlem

Deze dienst komt tot stand in samenwerking met de Johannesgemeente en zal ook live vanuit de Johanneskerk met beeld en geluid via internet worden uitgezonden. Ga daarvoor naar "kerkdienstgemist.nlSelecteer "provincie brabant " dan "gemeente Eindhoven" dan "Johannesgemeente". U kunt dan rechtstreeks de kerkdienst volgen op zondagmorgen  van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Maar daarna kunt u (vanaf maandag) de dienst ook nog een paar weken bekijken via kerkdienstgemist.nl/stations/1470. We streven er ook naar om het geluid (zonder beeld) tevens beschikbaar te maken via www.kerkomroep.nl.

Orde van dienst voor 17 mei

De collecte van zondag 17 mei
En opeens stond daar die mevrouw naast premier Rutte. Druk met onbegrijpelijke gebaren. Althans voor de meesten van ons onbegrijpelijk. Maar niet voor de mensen die niet kunnen horen. De eerste persconferentie was ze er nog niet geweest: de doven hadden zelf alarm moeten slaan. Ze worden vaak stilzwijgend vergeten. En straks als we mondkapjes gaan dragen wordt het voor de liplezende doven weer extra moeilijk. Staan ze alweer op achterstand.
Zondag is de collecte voor het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Dit IDP is de gezamenlijke ‘hulpdienst’ van vier Protestantse Kerken, waaronder de PKN. Zo kan deskundig ondersteuning worden geboden aan de teams van dove- en horende vrijwilligers die zich inzetten voor het kerkelijk werk onder dove mensen. Dit kan pastorale zorg zijn , maar ook het creëren van aanpassingen waardoor mensen met een beperkt of ontbrekend gehoor mee kunnen doen aan alle activiteiten.
Rekening NL72 INGB 0001 6781 82 t.n.v. Stuurgroep Geestelijke Verzorging van Doven
 

terug