zo 22 mrt 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Mw P. Zweers
Dienst, alleen via internet te beluisteren
Organist: Dhr G. Punt

Deze dienst is alleen te beluisteren via internet via www.kerkomroep.nl.
Hoewel de dienst om technische problemen te voorkomen eerder wordt opgenomen kunt u op de normale manier door op "luisteren" te klikken de dienst beluisteren.

Inzamelingen
Omdat we ondanks deze bijzondere vorm van de dienst de goede doelen niet willen vergeten wordt u gevraagd deze keer uw gift over te maken:
 

  1. De eerste collecte is voor de Diaconale vakantieweken. 2700 mensen die normaal vrijwel niet de deur uit komen gaan een week op vakantie en 1500 vrijwilligers geven een week van hun vakantie om hen te begeleiden. Het zou fantastisch zijn, als dat ook dit jaar nog door kan gaan – maar juist voor deze groep moet het dan allemaal wel heel erg veilig zijn …   Er moeten zeker hoge kosten worden gemaakt en de toekomst van dit werk moet worden veiliggesteld. Rekening Kerk in Actie Utrecht: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Vakantieweken
     
  2. De tweede collecte is voor het Priscilla Centrum in India: een project om vrouwen sterker te maken die in India vaak in zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden leven. : Rekening Kerk in Actie, Utrecht:  NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z009394

 

terug