zo 27 sep 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Mw Berthilde van der Zwaag
Dienst in Son
Organist: Dhr C. Veldhoen


Deze dienst is te beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl

De collecte van zondag 27 september
De collecte van deze zondag is voor de stichting Jarige Job. In Nederland vieren ongeveer 60.000 kinderen hun verjaardag niet, omdat hun ouders onder de armoedegrens leven. Stichting Jarige Job maakt een einde aan dit verjaardagsleed en trakteert deze kinderen op een leuke verjaardag, die ze thuis èn op school kunnen vieren.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL26 RABO 0108 7482 27

U er ook voor kiezen maandelijks een bedrag naar het rekening nummer van de diaconie over te maken. De diaconie zorgt er dan voor dat de collectes netjes over de doelen van die maand worden verdeeld.

Rekeningnummer Diaconie: NL45 RABO 0148 225 721 o.v.v. collectes maand…….

terug