zo 31 mei 2020  om 10.00 uur
Voorganger: Ds Kirsten Wuijster en Ds Elbert Grosheide
Dienst, alleen via internet te beluisteren
Organist: Dhr R. Kamminga

Deze dienst komt tot stand in samenwerking met de Johannesgemeente en zal ook live vanuit de Johanneskerk met beeld en geluid via internet worden uitgezonden. Ga daarvoor naar "kerkdienstgemist.nlSelecteer "provincie brabant " dan "gemeente Eindhoven" dan "Johannesgemeente". U kunt dan rechtstreeks de kerkdienst volgen op zondagmorgen  van 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur. Maar daarna kunt u (vanaf maandag) de dienst ook nog een paar weken bekijken via kerkdienstgemist.nl/stations/1470. We streven er ook naar om het geluid (zonder beeld) tevens beschikbaar te maken via www.kerkomroep.nl.

Orde van dienst voor zondag 31 mei

Pinksteren: collecte noodhulp

”Help een stille coronaramp voorkomen”

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken willen voorkomen dat mensen omkomen. Op korte termijn is er 1,2 miljoen euro nodig voor voedsel- en hygiënepaketten. Kerk-in-Actie wil proberen dit bedrag bij elkaar te brengen.
Pinksteren maakt ons bewust van de kracht van het evangelie over heel de wijde wereld.. De Johannesgemeente en onze gemeente geven daar met deze noodhulpcollecte vorm aan. Onze diaconie begint met een gift van € 250; het vervolg is de collecte van zondag.
Uw bijdrage graag naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona


 

terug